Narendranath & Balaichandra Sengupta 1927, 1928, 1933

Ed. by Narendranath Sengupta & Balaichandra Sengupta with ĀD and JKT (= Mw), Kolkata: Dhanvantri Steam Machine Press 1927, Dhanvantari Electric Machine Press 1928, 1933; 2nd ed. Varanasi: Chaukhamba Orientalia 1984-1985; reprint: Kashi Ayurveda Series no. 1, Varanasi, Delhi 1991, 2nd ed. of this reprint 2002 [C8E]; Devanagari script.

Title page: Caraka-saṃhitā. mahāmuninā bhagavatĀgniveśena praṇītā maharṣiCarakeṇa pratisaṃskṛtā. Carakacaturānana-śrīmac­Cakrapāṇidatta­praṇītayā Āyurvedadīpikākhya­ṭīkayā mahāmahopādhyāya-śrīGaṅgādhara­kaviratna­kavirājaviracitayā Jalpakalpa­taru­samākhyayā ṭīkayā ca samalaṅkṛtā. kavirāja śrīNarendranātha Senaguptena kavirāja śrīBalāicandra Senaguptena ca sampāditā saṃśodhitā prakāśitā ca. … prathamaṃ saṃskaraṇam. Kalikātānagaryyāṃ kaluṭolābhyantarīṇasaptatisaṃkhyakabhavanastha-dhan­van­tari-ṣṭīm-meśinyantre śrīDīnanāthadevena mudritā. Śakābdāḥ 1849 [=1927].

Copies: ULBH Mü 1901 S 474 (1st ed. 1927, 1928, 1933); BORI no. 9888 (1st ed. śaka 1849, part I, sū); BORI no. 9889 (1st ed. śaka 1850, part II, ni-ind); BORI no. 9890 (1st ed. śaka 1855, part III, ci-si); IO San.D.426 (1st ed. 1927, 1928); IO San.D.5164 (2nd ed. 1984, only sū).

Title page of the reprint 2002: Caraka-saṃhitā, mahāmuninā bhagavatĀgniveśena praṇītā maharṣiCarakeṇa Dṛḍhabalena ca pratisaṃskṛta, Caraka­caturānana­śrīmac­Cakra­pāṇi­datta­praṇītayā Āyurvedadīpikākhyaṭīkayā mahāmahopādhyāya-śrīGaṅgādharakaviratna Kavirājaviracitayā Jalpakalpa­taru­samākhyayā ṭīkayā ca samalaṅkṛtā. kavirāja śrīNarendranātha Senaguptena kavirāja śrīBalāicandra Senaguptena ca sampāditā saṃśodhitā prakāśitā ca, … Caukhambhā Pabliśars …, Vārāṇasī (bhārat) [2002].

English title page of the reprint 2002: Caraka-Saṃhitā by The Great Sage Bhagavata Agniveśa. Thoroughly revised by Maharṣi Caraka and Dṛdhavala with ‘Āyurvedadīpikā’ Commentaries of Śrīmat Cakrapāṇidatta and ‘Jalpakalpataru’ Explanatory Notes and Annotations of Mahamahopādhyāya Śrī Gañgādhar Kaviratna Kavirāja. Edited and Revised by Kaviraja Shree Narendranath Sengupta & Kaviraja Shree Balaichandra Sengupta, … Chaukhambha Publishers,Varanasi (India) [2002].
Series: Kashi Ayurveda Series no. 1

Copies: WL P.B. Sanskrit 1021 and IKGA 626-B/1-5.

Remarks: ci is arranged according to the eastern recension.
According to the introduction (vijñāpana), the editors did not use new ms. material, but felt the necessity to edit the two important extant commentaries together with the CS. Consulting other Āyurvedic authorities residing in Calcutta, they corrected the text of the CS according to these two commentaries.

Abbreviations (Editions)