Gangavishnu Krishnadas 1932/1933

Ed. by Gangavishnu Krishnadas, Mumbai: Lakshmivenkateshvar Steam Press 1932/1933, Devanagari script.

Title page: śrīmaharṣiCarakapraṇītā Carakasaṃhitā sūtra-nidāna-vimāna-śārīra-indriya-cikitsita-kalpa-siddhisthānair vibhūṣitā. Gaṅgāviṣṇu śrīKṛṣṇadās, māl̥ik – “Lakṣmī­veṅkaṭeśvar” Sṭīm Pres, kalyāṇ, Bambaī. saṃvat 1989, śake 1854.

Copies: IO San.D.1190; PKZ.

Remarks: Meulenbeld does not record this edition.

Abbreviations (Editions)