All Persons Related to Manuscripts According to Sources Directly Connected to Manuscripts

96 hits for 89 manuscripts

(illegible): 0373

(not clearly legible) (12 mss): 0366, 0378, 0403, 0457, 0594, 0603, 0639, 0645, 0656, 0659, 0706, 1121

Ājñārāma: 0603

Arjuna: 0389

Ātmārāma: 0389

Bāla Mukuṃda: 8119

Bhaktarāma(rū)pa: 0128

Bhaṃbhol Pāṃḍit: 0378

Bhaṭṭa Gopālarāma: 4982

D(ā)vīdyādhara: 6593

D(ā)vidyādhara: 6597

Dākapila(t)ipothi: 6597

Devadhara Bhāskara: 5343

Devīdittā Miśra: 0265

Gaṃḍāmiśra: 1233

Gaṃgārāma: 0639

Gauḍa Svāmin: 8119

Ghanaśyāma: 1626

Ghanaśyāma Miśr̥a: 1624

Govarddhana: 0263

Gurudatta Rāma: 0360

Hajārī Rāma: 0795

Harayaśomiśra: 1232

Hari: 4353

Harīkaraṇa's son: 0360

Harinaṃda: 0267

Harirāma: 1157

Janārdana: 4353

Jumanadava (ena): 0299

Kā(si)rāma: 6108

Kapila, Davevidyādharanīpothī : 6557

Kavīndra: 6538

Keśava Rāma: 0895

Kr̥ṣṇadeva: 6971

Kulayaśa: 0267

Lakṣmīkāṃta: 5342

Mahārāja Bhaṭṭa-jī Durgāprasāda-jī: 4214

Mahārāja Śrī Vrajeṃdrajasamaṃta Siṃha-jī: 4214

Mahiṣīkara Abhinavācārya: 7261

Mathurānātha: 6974

Mautsaddīrāma Salavāhanajātīya Rāmanārāyaṇa: 0457

Melacaṃda Miśra: 4982

Mi(ṣṭ)imahārāja Gosvāmi: 0263

Miśra Rāma Lāla: 4214

Miśra Raṇachora: 6796

Mohana Brāhmaṇa: 8118

Muktarāmamāṇikya (..)īrabhaṭṭācārya: 7266

Mukund Lal (12 mss): 0036, 0045, 0052, 0186, 0263, 0265, 0267, 0272, 0299, 0300, 0306, 5950

Mūlacaṃda Miśra from the Hayāla family, Sukhānanda's son: 0052

Musaddilal: 0310

Musaddiram Salvahan: 0457

Mutsaddīrām Salavāhana: 0307

Nand Lal (8 mss): 0296, 0311, 0315, 0325, 0326, 0330, 0335, 0338

Nārāyaṇa Siṃha: 0706

paṃ. (r̥t)ū : 5132

Paṇḍit Gadādhara: 1517

Prabhamiśra Mo(han): 1376

Prabhamiśra(ka)ṭā Rāma: 1448

Prāṇāthabhaṭa: 0122

Prāṇāthabhaṭṭa Pāyaguḍa called Prāṇābhaṭṭa: 0122

Pundit Rājārāma: 4239

Raghūkāya, son of S(v)aha(r)ī: 6804

Rāma Goviṃda: 0990

Rāma(jī)deva Śarmma: 7285

Rāmadāsa Gosvāmi: 4353

Rāmanārāyaṇa: 0307, 0310

Rāmanārāyaṇa Salavāhanajātīya: 0454

Rāmanārāyaṇa, son of Miśramutsaddī Rāma: 0311

Rucārkṣagopālācārya: 7010

Sahajanātha Celāka: 1204

Sāhiva Rāmajī: 0795

Sakhyārāma: 3031

Saṃtabhaṭṭa: 3031

Sāraṅgha(da)raṇa: 1517

Sarāyaśobhārāma (?): 0360

Sāṭhe: 6065

Sevārāma: 0740

Śivabhadra Dīkṣita: 8119

Śrīnivāsa: 0727, 7261

Śuśobhita Bhikṣu: 2468

Suta(rana)k* Lāla: 5025

Śyāmadāsa: 4982

Tārāsiṃha Nr̥pati: 1226

Ṭhākurucetasiṃha: 0706

the eldest son Vṛṭārāma: 1376

the priest Dātārāma: 0282

Vaiṣṇavakiṃkara: 0900

Vājapeyibhaṭṭa Raghunātha: 6595

Vaja[.. ..] Bhāratī: 0128

Vāmanabhadra: 8119

Vāmanabhadra Dīkṣita: 8119

Vaṃsidhara: 1308

Vastī Rāma: 0359

Vīrasiṃha: 2360

Viṣṇubhaṭṭa: 6796, 8172

Vyāsā: 7255