Aggregated Name Information

531 Names of Person in different categories

(illegible); see 0373

(not clearly legible); see 0366, 0378, 0403, 0457, 0594, 0603, 0639, 0645, 0656, 0659, 0706, 1121

Abhinavagupta; see 0099, 0099, Abhinavagupta, Īśvarapratyabhijñākārikā

Abhinavaguptācārya; see 0099

Ādinātha; see 3065

Ājñārāma; see 0603

Akṣapāda; see Gautama

Ānaṃdatīrtha; see 7255

Anaṃta; see 0603

Anaṃtabhaṭṭa; see 0282

Anaṃtadeva; see 0603

Ānandagiri; see 5950

Ānandatīrtha; see 7255, 7259

Ānandatīrtha and Jayatīrtha; see 7247

Ananta; see 0307, Anantadeva

Anantabhaṭṭa; see 6993, 7177, 7178

Anantadeva; see 0307, 0603, Anantadeva, Yogacandrikā

Annabhaṭṭa; see 0287

Annam Bhatta; see 0265

Annambhaṭṭa; see 0122

Annaṃbhaṭṭa; see 0122

Annambhaṭṭa; see 0228, 0228

Annaṃbhaṭṭa; see 0265

Annambhaṭṭa; see 0265, 0265

Annaṃbhaṭṭa; see 0287

Annambhaṭṭa; see 0442

Annaṃbhaṭṭa; see 0442, 5343

Annambhaṭṭa; see 5343, Tarkasaṃgrahadīpikā, Tarkasaṃgraha, Annambhaṭṭa

Āpadeva; see 0603, 0603, Āpadeva

Appaya Dīkṣita; see 1232

Appayya Dīkṣita; see 1232, Appayya Dīkṣita, Siddhāntaleśasaṃgraha

Arjuna; see 0389

Aṣṭāvakra; see 0659

Ātmārāma; see 0389

Ātmārāma Yogīndra; see 3066

Bābādeva; see 6567

Bādarāyaṇa; see Brahmasūtra, Bādarāyaṇa

Bāla Mukuṃda; see 8119

Bāladeva; see 6567

Bālagopāla; see 0333

Bālakr̥ṣṇa Sarasvatī; see 6585

Bālakr̥ṣṇeṃdra; see 6585

Bālakr̥ṣṇendra Sarasvatī; see 6585

Bhairavasiṃhadeva; see 0645

Bhaktarāma(rū)pa; see 0128

Bhaṃbhol Pāṃḍit; see 0378

Bharati Tirtha; see 5025

Bhāratītīrtha; see 0296

Bharatītīrtha; see Mādhava

Bhāratītīrtha and Vidyāraṇya; see 6053

Bhāratītīrtha Vidyādharaṇya; see 6053

Bhāratītīrtha Vidyāraṇya; see 0048

Bhāratītīrtha Vidyāraṇya Muni; see 1626, 5025

Bhāratītīrtha Vidyāraṇyamuni; see 0267, 1975, 4296, 4689

Bhāratītīrthamuni ; see 0296

Bhāratītīrthamuni; see 1549

Bhāsakara; see 1448

Bhāskara; see 2468, 4989

Bhaṭṭa Gopālarāma; see 4982

Bhaṭṭa Śaṃkara; see 7179

Bhaṭṭa Śaṃkaraviṃdu; see 7179

Bhaṭṭācārya (Kuralānvaya); see 6042

Bhaṭṭācārya Kural(ān)va(ya); see 6042

Bhaṭṭalakṣmīdharārka; see 7180

Bhaṭṭasomeśvara; see 6503, 6504, 6505, 6588

Bhavadeva Miśra; see 0795

Bhoja; see 2360

Bhojadeva; see 1376, 2360, Bhojarāja

Bhojarāja; see 1376, 1376, 2360, Bhojarāja, Dhārā, Rājamārtaṇḍa, Śivatattvaprakāśa

Bodhendra; see 8163, Svārājyasiddhi, Kaivalyakalpadruma, Bodhendra

Brahmānanda; see Jyotsnā, Brahmānanda

Candraśekharasuta; see 7273

Chalāri(śe)ṣācārya; see 7255

Chalārinarasiṃha; see 7255

Citsukha; see 0322, 0322, 2004, 2004, Citsukhī, Citsukha

Citsukha Muni; see 2004

Citsukhamuni; see 0322

Citsukhī Dāna(ṃ)da Lāla; see 2004

D(ā)vīdyādhara; see 6593

D(ā)vidyādhara; see 6597

Dākapila(t)ipothi; see 6597

Dāmakr̥ṣṇa Bhaṭṭa; see 7183

Dāmodara; see 6912

Devadhara Bhāskara; see 5343

Devīdittā Miśra; see 0265

Dhanapati Sūri; see 0333

Dharmabhaṭṭa; see Rāmānanda Sarasvatī

Dharmarāja Dīkṣita; see 0333

Dharmarājādhvarīndra; see 0333, Dharmarājādhvarīndra

Dīkṣitaraghunandana; see 6561

Dinakara; see 7176

Dinakara Śarmā; see 7176

Gadadhar; see 0239

Gadādhara; see 0064, 0239, 0239, 0284, 0284, 0315, 0315, 1724, 1954, 1954, 6063, 6984, 6984, Gādādharī, Sāmānyanirukti, Gadādhara, Śaktivādavicāra

Gadādhara Bhaṭṭācārya; see 0284, 1954

Gadādharabhaṭṭācā(rya); see 0239

Gāgā; see 6888

Gāgābhaṭṭa; see 6888, 7175

Gāgābhaṭṭa (Viśveśvara); see 6593

Gaṃḍāmiśra; see 1233

Gaṃgārāma; see 0639

Gaṅgādhara Indra Sarasvatī; see Bodhendra

Gaṅgādhara Sarasvatī; see 8163

Gauḍa Pūrṇānanda Cakravartin; see 1024, Gauḍa Pūrṇānanda Cakravartin, Tattvamuktāvalī

Gauḍa Svāmin; see 8119

Gauḍapūrṇānanda Cakravartī; see 1024

Gauḍeśvara; see 2004

Gaur-Purna-Anand; see 1024

Gauri Kant Bhattacharya; see 0457

Gaurīkāṃta; see 0052

Gaurīkānta; see 0052, 0326

Gaurīkānta Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; see 0052, 0326, 0457, Bhāvārthadīpikā, Gaurīkānta Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, Tarkabhāṣā

Gautama; see 6915, Nyāyasūtras, Gautama

Ghanaśyāma; see 1626

Ghanaśyāma Miśr̥a; see 1624

Gopāla; see 6556

Gopāla Sarasvatī; see Govindānanda, Gopāla Sarasvatī, Śivarāma Sarasvatī

Gopālarāma; see 0656

Gorakhnāth; see 5972, Gorakṣanātha

Gorakṣanātha; see 1368, 1368, Gorakṣanātha, Gorakṣaśataka

Gotama; see 6915

Govarddhana; see 0263

Govarddhanabhaṭṭa of the Mauni kula; see 0238

Govardhana; see 4214

Govardhana Bhaṭṭācārya; see 4214

Govardhana Miśra; see 4214, Govardhana Miśra, Nyāyabodhinī

Goviṃda; see 0756, 5022, 5584, 5586, 5950

Goviṃda and Rāmacandra; see 6939

Goviṃdānaṃda; see 0705, 0814

Govinda; see 0076, 6939, 6962

Govindānanda; see 0705, 0814, Rāmānanda Sarasvatī, Gopāla Sarasvatī, Govindānanda

Gurudatta Rāma; see 0360

Hajārī Rāma; see 0795

Harayaśomiśra; see 1232

Hari; see 4353

Harīkaraṇa's son; see 0360

Harinaṃda; see 0267

Harirāma; see 1157

Himmat Varma; see 0594

Himmati Varman; see 0389, 0594

Īśvara; see 6103

Īśvarakṛṣṇa; see 0036

Īśvarakr̥ṣṇa; see 0036, 1226, 1226, Īśvarakr̥ṣṇa, Sāṃkhyakārikā

Īśvarakr̥ṣṇa and Vācaspatimiśra ; see 1004

Jagadiśa; see 0272

Jagadīśa; see 0272, 0282, 0938

Jāgadīśa; see 6123

Jagadīśa; see 6123, 7275, 7711

Jagadīśa Bhaṭṭācārya; see 0272, 0938, 0990, 1920

Jagadiśa Kr̥ṣṇakānta; see 0293

Jagadīśa Miśra; see Jagadīśa Tarkālaṃkāra

Jagadīśa Tarkālaṃkāra; see 0272, 0938, 0990, 1920, Nyāyasūtras, Jagadīśa Tarkālaṃkāra, Tarkāmr̥ta

Jagadish Bhattacharya; see 0938

Jagannātha; see 7190

Jagannāthamiśra and Gokulacandra; see 7190

Jalīraghupati; see 6593

Jānakīnātha Bhaṭṭācārya Cūḍāmaṇi; see Nyāyasiddhāntamañjarī, Jānakīnātha Bhaṭṭācārya Cūḍāmaṇi

Janārdana; see 4353

Jayadeva and Gadādhara; see 7721

Jayarāma; see 1233, 6134, 6135, 6538, 6796, 7270

Jayarāma Nyāyapaṃcānana; see 6135

Jayarāma Nyāyapañcānana; see 1233, Jayarāma Nyāyapañcānana

Jayatīrtha; see 7248

Jayatīrtha and Rāghavendra; see 7012

Jñānānaṃda; see 4353

Jumanadava (ena); see 0299

Kā(si)rāma; see 6108

Kālārāma; see Rāmakṛṣṇa

Kamalākara; see 7177

Kamalākara and Anantabhaṭṭa; see 6993

Kamalākara Bhaṭṭa; see 6993, 7177, 7178

Kamalākarabhaṭṭa; see 6557

Kapila, Davevidyādharanīpothī ; see 6557

Kāśīnātha; see 0244

Kāśinātha Śāstrin; see 0244, Kāśinātha Śāstrin, Lakṣaṇavivaraṇavyākhyā, Tarkabhāṣā

Kavīndra; see 6538

Kavisaroja Bhikṣu; see 0655

Kavitārkika Siṃha; see 0889

Kavitarkika Siṃha Veṃkaṭanātha; see 0889

Kēśava Agnicit; see 0462, Kēśava Agnicit, Mīmāṃsāsārasaṃgrahavyākhyā

Keśava Āhitāgni; see Kēśava Agnicit

Keśava Miśra; see 0052, 0244, 0325, 0992, 0992, 1121, 1958, Keśava Miśra, Tarkabhāṣā

Keśava Rāma; see 0895

Keśava Viśvanāthaputra; see 0462

Keśavācāryya; see 0244

Keśavāhitāgni; see 0462

Keśavamiśra; see 0052, 0325, 1121, 1958

Keśavamiśra and Kāśīnātha; see 0244

Kevamiśra; see 0052

Khaṇḍadeva; see 6995, 7010

King Vīravara; see 8172

Kṛṣṇadāsa Sārvabhauma; see Siddhāntamuktāvalī, Kṛṣṇadāsa Sārvabhauma

Kṛṣṇayajva; see 0328

Kr̥ṣṇa; see 7261

Kr̥ṣṇa Yajvan; see 0328, 4608, Mīmāṃsāparibhāṣā, Kr̥ṣṇa Yajvan

Kr̥ṣṇabhaṭṭa; see 6556

Kr̥ṣṇacaṃdra; see 0306

Kr̥ṣṇadeva; see 0795, 6971

Kr̥ṣṇakāṃta; see 0293

Kr̥ṣṇakānta; see 0293

Kr̥ṣṇānanda; see 7285

Kr̥ṣṇānandaśiṣya, Narasiṃhasarasvatī; see 7285

Kr̥ṣṇatīrtha; see 0809, 1104

Kr̥ṣṇayajvā; see 4608

Kr̥ṣṇayajvan; see 4608

Kulayaśa; see 0267

Kuralānvayacaṃdra Bhaṭṭācāryya; see 6042

Lakṣmaṇa Gupta; see 0099

Lakṣmaṇadeva; see 6795

Lakṣmīkāṃta; see 5342

Laugākṣi Bhāskara; see 1448, 1448, 2468, 2468, 4989, 4989, Arthasaṃgraha, Laugākṣi Bhāskara

Logakshi Bhaskar; see 1448

Logākṣi Bhāskara; see 2468, 4989

Ma(dh)upatyācārya; see 7245

Mādhava; see 0048, 0267, 1975, 3026, 4296, 4689, 5025, 6053, Aparokṣānubhūtiprakāśikā, Mādhava, Pāñcadaśī

Mādhava Miśra; see 0795

Mādhava Sarasvatī; see 8159, 8159, Mādhava Sarasvatī, Mitabhāṣiṇī

Mādhavadeva; see 6795

Mādhavasarasvatī; see 8159

Mādhaveṃdrasarasvatī; see 0238

Madhurānātha; see 6090

Madhurānātha Tarkavāgīśa; see 6093

Madhusūdana ; see 0281

Madhusūdana Sarasvatī; see 0076, 0076, 0076, 0281, 0281, Ātmabodha, Advaitasiddhi, Madhusūdana Sarasvatī

Madhvadeva; see 7259

Madhvārya; see 7259

Mahadeo Sarsvati; see 0895

Mahādeva; see 6971

Mahādeva Sarasvatī; see 0299, 0895, 0978, 1247

Mahādeva Sarasvatī Muni; see 0895, 1247

Mahādeva Sarasvatī Vedāntin; see Mahādevānanda Sarasvatī

Mahāmahodhyāya - - - - -; see 6089

Mahāmahopādhyāya...; see 6089

Mahārāja Bhaṭṭa-jī Durgāprasāda-jī; see 4214

Mahārāja Śrī Vrajeṃdrajasamaṃta Siṃha-jī; see 4214

Maharshi Patanjali and Maharaja Bhoja; see 1376