Marginal title information

213 manuscripts have 203 different kinds of marginal title information:

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 21 >> All results

ā•: 6971

bā.kā.ṭī, bā.la.rā.ṭī., a.yo.rā.ṭī, u.a.rā.ṭī. etc.: 0389

bhā. pra. / dvi.: 7176

bha.ka.: 0795

bhā.ta.: 6888, 7175

bhabhū•: 6939

bho.vr̥.: 1376

bṛ.u. / ka.u.: 0045

dīpikā., ta.dī., or dī.: 5343

du.bha.: 0645