Marginal title information

213 manuscripts have 203 different kinds of marginal title information:

(..). (t)ā.: 6503

(..)•ṭī•bhā•: 7249

(n)yā.: 6502

(not clearly legible): 0358

(various, according to the respective kāṇḍa): 0740

ā.bodha.: 0076

a.rā.bā.kāṃ., a.rā.suṃ.kāṃ., a.rā.u.kāṃ.: 4982

a.rā.ṭī.: 0594

ā.ṭī.: 5022

adhi. mā. : 1549

adhyā rā : 0360

advai. or a.si.: 0281

āhaśi or hemataśi: 7264

ajñā.: 0906

ākhyāta or vādaśiromaṇi: 7265

ānupa / vādārtha: 6982

āryāpaṃ. / cāśītiḥ: 6066

ātma.jñāna.: 5950

ātmabodha.: 5584

avaya jā (ṭi): 7276

ā•: 6971

bā.kā.ṭī, bā.la.rā.ṭī., a.yo.rā.ṭī, u.a.rā.ṭī. etc.: 0389

bhā. pra. / dvi.: 7176

bha.ka.: 0795

bhā.ta.: 6888, 7175

bhabhū•: 6939

bho.vr̥.: 1376

bṛ.u. / ka.u.: 0045

dīpikā., ta.dī., or dī.: 5343

du.bha.: 0645

dvā. taṃ / 12 taṃtra.: 6600

ga.he.: 6063

gā.sā.kro.: 0284

gadā.he.: 0315

gauta.: 3031

ga• ṭī•: 6952

gu. śi. and gu. śa.: 7717

guṇava, ugu, gugu, bh. naṃpra, etc.: 7718

ha.pra.: 1204

ha.ṭha.pra: 0403

haṭha: 3066

hetvābhāsājā(ṭī): 7274

ī pra: 0099

kārakavā: 7273

kāraṇa(ty)āvā: 6090

kāraṇavāda: 0366

kāśī. / +śikā.: 6543

kevalānvayijār(ḍh)a, vādhajārḍhaṃ: 7275

kri.saṃ.vi.: 6068

ku.li. / ku.: 6593

lau.: 1448

lau◦, lau◦ki◦, lau◦ka◦: 7710

ma.bhū.pra. : 3026

mahāvi. / viṣayā.: 6053

maṃtraśā•: 6962

mamūmā: 6093

mī mā. : 4989

mī.: 6585

mī. pa: 0328

mī.lo.: 2468

mī.pra. or mī.pari.: 4608

mī•kau•: 6995

nañvāda : 8119

ni: 6136

nirvāṇada.: 5586

none: 7450

nyā.: 6561

nyā. sū. vr̥.: 0306

nyā.mā.: 6134

nyā.mu.: 0639, 0727

nyā.pra., oṃ nyā.pra. : 0603

nyāratna.: 6605

nyāṭi / ṭi•ya: 7250

nyāyara: 6604

nyā•sū: 6915

pa./vi.: 1106

pa.mā.: 6796

padārthakha śi: 7266

paṃ.da.: 0048, 4689

paṃ.da.dī. or paṃ.da.ṭī.: 0267

paṃ.da.pra., paṃ.ca.da., or paṃ.ca.ṭī.: 1975

pāṃ.sū, pāṃ. or pā.: 1738

paṃ.ta., paṃca. or paṃ.ta.: 1626

paṃcadasī.: 5025

parāmarśajāga: 7277

pra.se.: 8172

pra.ta, ta.pra: 0322

pra.ta.: 2004

pramāṇapa. / ṭippaṇa rāgha.: 7012

prāmāṇyaśi: 7268

pratya.vi. / viṣayā.: 4296

puna. / na. āsta: 7009

rā.sta., śi., etc.: 0713

rāma: 6544

sā.: 0454

śā. 11 / śā. 12: 6804

śā.bhā.: 1209

śa.cā.: 1954

śā.dī.: 6967

śa.nyā / nyā.: 6135

sa.pa.ṭī. / mi.bhāṣā: 8159

śā.pra: 6785

ṣa.ṭī.: 0655

sa.ṭī.: 1554

sa.vā.: 0311

śā.vā.: 0373

śa.vi.: 0239

sāṃ. kau.: 0335

sāṃ. khyau. / saṃkhya: 1572

sāṃ.; sāṃ.khya.: 0036

sāṃ.dī.: 1732

sāmānyanirukter jāgadīśī: 6123

sāṃkau, sāṃ.kau, sāṃtaḥ, sāṃtāḥ: 1004

sāmrājya: 8163

saptapadārthī.: 5342

śārī.: 1452

sarvabhauma. / pakṣatā.: 6064

śāstra.: 6557

śāstra• / śā•mā•: 6993

sattatva / ratnamā: 7259

sā•kro•: 6984

ṣe.: 3065

śi. sva.: 0128

si.mu.: 0427

śrībhā•: 6950

sū. vi.: 5008

sū.bra.: 0706

sū.br̥.: 0357

sū.vr̥.: 1308

sudhā• / ya•du•: 7248

sū•vr̥•: 7205

svaro. or sva.: 1210

ta 28: 6094

ta saṃ.: 0442

ta.: 0895, 1247

ta. bhā.: 1958

ta. bhā. ṭī. gau.: 0052

ta. dī. pra.: 0287

ta. mr̥. : 1920

ta.bhā.: 0325

ta.bhā.ṭī.: 0326, 0457

ta.dī.: 0122

ta.ma.: 0272

ta.mr̥.: 0282, 0990

ta.mu.: 1024

ta.pra.: 0300

ta.ra.: 6912

ta.ratnā.ka., ta.ra.ka., ta.ra., tarka.ratnā.ka., or none: 0280

ta.saṃ.: 0228, 0978

ta.saṃ.ha: 0265

ta.ṭī.: 0338

ta.vo.: 4214

taṃ. da: 6598

taṃ. sa.: 6597

taṃ.9: 6942

taṃ.pa. / taṃ. paṃ: 6595

taṃtra: 6599

taṃtrara: 6596

taṃtrasārā / rthasaṃgrahaḥ: 7255

tapra.: 0303

tarkā.: 1186

tarkāmr̥.: 0938

tarkaparibhāṣāsū.: 1121

tarkka or ta.bhā.: 0992

tarkkasaṃgrahaḥ: 0359

tatvā.: 0299

ta•ca•: 7183

ṭī.: 0131

to.ṭa.: 1157

u.ga.: 1103

umra.: 7261

vā: 6091, 6974

va.: 1277

vā.ṭī.: 5932

vā.vyā.: 0310

vākyasu.: 1624

various: 0064

vā•su•: 7214

ve. sā.: 0071

ve. ṭī, ve.ṭe., ve. sa. or ve.sā.: 0263

ve.bhā.sa.: 0896

ve.mu., ve.ṭī., or ve.mu.ṭī.: 4353

ve.pa.ṭī.: 0333

ve.sā./ṭī.: 0809

ve.ta, vedā., adhaka.: 0296

ve.ṭī.: 1104

vidhi sū(..): 7278

vidhivāda: 7271

viṃ.ṭī., viṃ.u.ṭī., viṃ.u.ṭa. or ṭa.viṃ.u.pra.: 8118

viṣayatā.: 6065

vi•ṭī / ṭīkā•: 7245

vr̥.: 0238

vyā.khaṃ.: 6042

vyu.: 0378

vyu. vā.: 7712

yā.sā.: 6795

yo.: 0705, 0814, 5972

yo.pra.: 4271

yo.sā.: 5990

yo.sū.: 0307

yoga•ciṃ maṇi: 6922

•pra•: 7247

1v: ha.; 2-12v: go.: 1368