Names of Authors According to Title Page or Title Folio

26 hits for 30 manuscripts

1 2 3 >> All results

Bālakr̥ṣṇendra Sarasvatī: 6585

Citsukhī Dāna(ṃ)da Lāla: 2004

Gāgābhaṭṭa: 7175

Gopāla: 6556

Goviṃda and Rāmacandra: 6939

Jayarāma: 6796

Kr̥ṣṇānandaśiṣya, Narasiṃhasarasvatī: 7285

Mādhavadeva: 6795

Mahādeva: 6971

Nāgoji Bhaṭṭa: 7192