Harinatha Visharada 1892-1919

Ed. with ĀD by Harinatha Visharada (= Mh), Kolkata 1892–1919 [C4E]; *2nd and revised ed. Pune 1929, Devanagari script (introduction in Bengali).

Title page: Carakasaṃhitā, maharṣinĀgniveśena praṇītā maharṣiCarakena pratisaṃskrṭā bhiṣakkulatilakaCarakacaturānana śrīmac­Cakrapāṇidatta­kṛta­ṭīkāsamvalitā kavirājaśrī­Hari­nātha­Viśāradena saṃśodhitā, karṇaoyālis ṣṭrīṭ 21 saṃkḥyakbhavanasya Giriśa­pustakālayāt prakāśitā ca, Kalikātā rājadhānyām, śimlā ṣṭrīṭ 5 saṃkhyak bhavanasya Jyotiṣaprakāśayantrālaye śrī AghoranāthaCaudhurī dvārā mudritā.

Copy: BL 14043.dd.15 (sū-ind in one volume, the second volume contains ci 1-3 and ka, and ends in si 7.63).

Title page: Carakasaṃhitā, maharṣinĀgniveśena praṇītā maharṣi­Caraka­pratisaṃskrṭā bhiṣak­kula­tilaka­Caraka­caturānanaśrīmac­Cakrapāṇidatta­kṛtaṭīkā­samvalitaṃ (sic!) kavirāja śrīHarinātha Viśāradena saṃśodhitā sampāditā. Kalikātā: śakābdā 1814–1841.

Copies: WL P.B. Sanskrit 9 (sū-ind in one volume and four fasc. containing ci 1-3, two fasc. covering ka, and one fasc. covering si 2-4); IO 279.8.I.31 (sū, dated śaka 1817, i.e. A.D. 1895); IO San.E.8 (śā 6 up to ind 12, ci 1.4 to ci 3, ka ends in si 7.63 just as the second volume of BL 14043.dd.15).

Remarks: ci 4-30 is missing.
Meulenbeld’s entry: Caraka-saṃhitā. maharṣinĀgniveśena praṇītā maharṣi-Carakena pratisaṃskrṭā…śrīmac-Cakrapāṇidatta-kṛta-ṭīkā-samvalitā kavirāja-śrī-Harinātha-Viśāradena saṃśodhitā, Sūtrasthāna, Siddheśvara Press, Calcutta 1896 [IO.8.I.31]; Śārīrasthāna (1905), Indriyasthāna (1905-1906), Cikitsāsthāna (1907-1908), Kalpasthāna (1910, 1913), Siddhisthāna (1915, 1917, 1919), Nārāyaṇa, Ghoṣa, Jyotiṣa-Prakāśa, and Siddheśvara Press, Calcutta [incomplete; IO San.E.8], [incomplete; BL14043.dd.15: Calcutta 1892-1919]; Sūtrasthāna, Nidānasthāna, Vimānasthāna, Śārīrasthāna, Indriyasthāna, Purāṇa Press, Calcutta, n.d.

Abbreviations (Editions)